Könyvajánló

Polyák Tamás képe

Györffy Kinga: Az acumen a nyilvános beszédben

Szónoklatok nagykönyve, kiegészítő kötet, 2008 augusztus

Senkit ne rettentsen el a cím − az ismeretterjesztő írás rögtön a bevezetőben megadja a latin acumen szó jelentését: szellemesség, elmésség. Nincs is több "érthetetlenség" a szövegben − a szerző olvasmányos stílusban, sok-sok példán keresztül mutatja meg az acumen-szellemességek természetét, működését.

Előadókként, ahogyan a humort, úgy a szellemességet is meg kell terveznünk, "alkotnunk".

Györffy Kinga képe

Aczél Petra - Bencze Lóránt: Hatékonyság a nyelvi kommunikációban II/I-II

"Mint ahogy maga az élet csupa kockázatvállalás, úgy a beszéd is." - mondja Bencze Lóránt. A könyv szerzője tehát nem ámít bennünket azzal, hogy itt és most a tökéletesség titkát kapjuk a kezünkbe.

Amit a kezünkbe kapunk, az egy rendkívül élvezetes és informatív könyv a hatékony és hajlékony beszéd tervezéséről, illetve készítéséről.

Györffy Kinga képe

Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége

Margitay Tihamér: Az érvelés mesterségeAz érveléstechnikai eszközöket és fogalmakat átfogóan bemutató könyv elsősorban azoknak segít, akik a különböző vitahelyzetekre szeretnének felkészülni.

Kevésbé hasznos a könyv azoknak, akik az érvelő beszéd/előadás felépítéséhez keresnek szempontokat. Viszont! Van mégiscsak egy fejezet, amelyet...

Györffy Kinga képe

John Collins: Tökéletes előadások

John Collins - Tökéletes előadásokVékonyka könyv (kevesebb mint száz oldal), nagy ambíciókkal: az előadás minden elemére kitér, illetve a teljes folyamatot - a tervezéstől a felkészülésen át a kérdés-felelet szakaszig - egybefogja.

Györffy Kinga képe

Garr Reynolds: preZENtáció

Garr Reynolds - preZENtációFelejtsük el a PowerPoint-ot? - teszi fel a kérdést a könyv elején a szerző. A kérdést, amely provokatívnak is tűnhetne akár, ha napjainkban nem tennék fel egyre többen és többen. A szerző válasza (egyetértünk vele!) az, hogy a "borzalmas PowerPoint"-ot kell elfelejtenünk: azaz a szöveges vetítéseket - az érthetetlenségig (és érdektelenségig) bonyolult diákkal/diasorokkal.