Egyéni felkészítés prezentációkra, előadásokra

Az egyéni felkészítés során személyre szabottan segítünk Önnek!

Ennek keretében a legjellemzőbb a konkrét alkalomra történő felkészítés. Munkamódszerünk bevált lépései a következők:

1.    Első egyeztetés Önnel, amikor a tervezett előadás céljait, átadni kívánt főbb üzeneteit tisztázzuk. Ebben a fázisban feltérképezzük azt is, hogy Ön kiket (milyen ismeretekkel, előzetes elvárásokkal stb.) fog megszólítani a prezentációja során. Ugyancsak ebben a fázisban tisztázzuk azt is, hogy milyen körülmények között fog Ön előadni. Például:

  • milyen helyszínen, hány résztvevő előtt?
  • milyen technikai eszközök állnak majd az Ön rendelkezésére a prezentáció során?
  • tervezi-e, hogy használ szoftvert a prezentációja során, ha igen, melyiket (Prezi, Keynote, PowerPoint, ...).

Az előadás körülményeinek meghatározása azért nagyon fontos, mert nem ugyanazok a retorikai és prezentációs eszközök a hatásosak − mondjuk − egy 5 fős vezetőség előtt, mint például egy 100 fős munkatársi gyűlésen.

2.    Ezután az előadás vázának felállítása következik. Pontosan kidolgozzuk az előadás/prezentáció szerkezetét, a fordulópontokat, meghatározzuk a használt retorikai és prezentációs eszközöket.

3.    Gyakorlás, próba. Tapasztalataink szerint a prezentációkra történő felkészülés során ez az egyik legnehezebb feladat. Ez a fázis nagyon sok előadó felkészüléséből hiányzik, pedig rendkívül fontos. A felkészülés során részletesen elmagyarázzuk Önnek, hogy mit várhat ettől a lépéstől, és milyen lehetőségekről mond le, ha nem él vele. Az előadók gyakran tiltakoznak e’ lépés (becsületes elvégzése) ellen; a felkészülés során ezért azt is elmondjuk, hogy milyen hibákat fog Ön − igen nagy valószínűséggel − elkövetni, ha (megfelelő) gyakorlás, illetve próba nélkül áll ki prezentációt tartani.

4.    Elvégezzük a prezentáció/előadás „finomhangolását”. Itt jellemzően rengeteg, elsőre apróságnak tűnő részletet kell még a helyére tenni. Ha ezek a részletek nincsenek a helyükön, akkor Ön azt fogja tapasztalni, hogy ami elméletben olyan jól hangzott, az az „éles” prezentáció során nem válik be. Íme, egy nagyon egyszerű példa: viszonylag közismert a hatásszünet fontossága. Szinte mindenki azonnal megérti, hogy nincs jó prezentáció − tudatosan beépített hatásszünetek nélkül. Viszont! Megérteni a hatásszünet fontosságát és egy valódi prezentáció során alkalmazni azt: két külön dolog! Előadóként teljesen más megélni a kitartott szünetet, mint hallgatóként. Ha Ön az előadás során nem tudja kellőképpen kitartani a szünetet, akkor annak nem lesz hatása.

5.    Ön megtartja a prezentációját, előadását.

6.    Visszacsatolás Önnek, utánkövetés.

 

További szolgáltatásaink

  • Kiscsoportos oktatás: retorika-előadástechnika tréningek (bővebben…)
  • Előadások előzetes elemzése, fejlesztési javaslatokkal (bővebben…)
  • Felkészülés a várható „nehéz helyzetekre” és azok kezelésére
  • Szemléltetés (vizualizáció, demonstráció) a prezentáció során
  • Előzetes próbalehetőség magyar, angol, német és spanyol nyelven