Használati feltételek

A Honlap használatának feltételei

Az ezabeszed.hu honlapján (továbbiakban a "Honlapon") található anyagok letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat, vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat, és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

A jelen Honlapon található anyagokat kizárólag az ezabeszed.hu engedélyével jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló, vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az ezabeszed.hu elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A Honlap meghatározott részeihez való hozzáférés az információk személyre szabása, illetve a látogatók pontosabb kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött. A felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a termékek és szolgáltatások (ideértve a regisztrációt is) minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok (pl. név, foglalkozás) megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. Az ezabeszed.hu nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek. Az ezabeszed.hu, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja kezelni és nyilván tartani az Ön adatait, és csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során a tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. Az ezabeszed.hu az Ön által szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Biztonság

Az ezabeszed.hu elkötelezett az ügyfelek információinak védelme iránt. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információt.

A cookie-k használatáról

A "cookie"-k lehetővé teszik, hogy Önnek egy adott számítógépről csak egyszer kelljen regisztrálnia, majd utána bármikor korlátlanul használhassa a Honlapot.
A "cookie" egy olyan kis szöveges fájl, amely tulajdonképpen engedélyt kér arra, hogy az Ön számítógépének merevlemez-meghajtójára kerüljön. Ha Ön erre engedélyt ad, akkor a böngészője egy kis fájlban ráteszi a szöveget a meghajtóra.

Felelősség

Az ezabeszed.hu nem vállal felelősséget a Honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért.

A honlapon található előadástechnikai tippek és tanácsok kivitelezésének következményeiért az ezabeszed.hu csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a kivitelezés az ezabeszed.hu közvetlen irányítása alatt történik.

A honlap szövegének, design-jának, struktúrájának és funkcióinak másolásáról

Az ezabeszed.hu (a továbbiakban: Jogosult) előadástechnikai tanácsadási szolgáltatást nyújt a felhasználóknak, ezzel kapcsolatban tevékenységről és a felhasználók előadástechnikai feladatairól a https://ezabeszed.hu honlapon nyújt tájékoztatást. A honlapon Jogosult többek között szakmai dokumentumokat, információkat tesz közzé ingyenesen elérhető szolgáltatásaként, amelynek célja a magyarországi szervezetek (vállalkozások, egyéb szervezetek) illetve magán személyek előadásainak segítése.

A honlapon található tartalmak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek, különös tekintette az alábbiak:

 • a honlap szövege,
 • szófordulatai,
 • címsorai,
 • letölthető cikkei,
 • a blog bejegyzései,
 • a konzultációkat előkészítő dokumentumok,
 • kérdőívek,
 • grafikák
 • a honlap funkciói (feliratkozási, megrendelési, hírlevél funkciók),
 • és egyéb anyagok.

A honlapon elérhető fenti tartalmak (szerzői művek) bármilyen felhasználása engedélyköteles; a felhasználás engedélyezésére Jogosult rendelkezik a szükséges jogokkal.

A felhasználási engedélyt Jogosult jelen felhasználási feltételek útján adja meg.
A https://ezabeszed.hu/ honlap használatával, a honlapon található szerzői művek bármilyen módon történő felhasználásával Ön mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket:

 • Felhasználó köteles bejelenteni Jogosultnak a szerzői művek bármilyen módon történő felhasználását, melyhez a Jogosult a felhasználás körülményeit megismerve nem köteles hozzájárulni.
 • A Jogosult jogsértő felhasználás esetén jogdíj igénye érvényesítése, jogsértés megállapítása és jogosulatlan felhasználás megtiltása, további esetleges kárigénye érvényesítése érdekében felléphet bírósági úton vagy hatósági eljárásban.